Doanh nghiệp tại Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN FSC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4601592502 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TEAPEDIA

Mã số thuế: 4601578593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoành Sơn
Địa chỉ: Xóm Gốc Gạo, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN LÂM

Mã số thuế: 4601574888 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Sơn
Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT BẮC

Mã số thuế: 4601566887 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Trường
Địa chỉ: Xóm Đồng Tâm, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DIỆP ANH

Mã số thuế: 4600421254 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Dũng
Địa chỉ: Xóm Đan Khê, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN MẠNH CƯƠNG

Mã số thuế: 4600430065 - Đại diện pháp luật: Đoàn Mạnh Cương
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS TỨC TRANH

Mã số thuế: 4600521932 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tức Tranh - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 4600265686 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TỨC TRANH

Mã số thuế: 4600942056 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THÁC DÀI

Mã số thuế: 4601130515 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Xóm Thác Dài, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LƯU SINH

Mã số thuế: 4601163126 - Đại diện pháp luật: PhạmNgọc Lưu
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

HTX DV TỔNG HỢP - CHĂN NUÔI XÃ TỨC TRANH

Mã số thuế: 4601241938 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO LƯƠNG

Mã số thuế: 4601253161 - Đại diện pháp luật: Tống Công Vinh
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT BẢN ĐỊA

Mã số thuế: 4601305677 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Quang
Địa chỉ: Gốc Gạo, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH T&Đ TỨC TRANH

Mã số thuế: 4601331973 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đảng
Địa chỉ: Xóm Đồng Hút, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC THIỆN

Mã số thuế: 4601343062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thiện
Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

HTX TỔNG HỢP CHÈ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4601504496 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Công
Địa chỉ: Quyết Tiến, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VIỆT NGA

Mã số thuế: 4601513109 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Việt
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

HTX CHÈ AN TOÀN KHE CỐC, XÃ TỨC TRANH

Mã số thuế: 4601514913 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Khiêm
Địa chỉ: Tân Thái, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI NGUYÊN STAR

Mã số thuế: 4601521847 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hằng
Địa chỉ: xóm Tân Khê, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon