Doanh nghiệp tại Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHAI KHOÁNG DŨNG NAM

Mã số thuế: 4601588665 - Đại diện pháp luật: Nông Đình Dũng
Địa chỉ: Xóm Bình Long, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂN ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 4601581067 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đại
Địa chỉ: Xóm Bình Long, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGỌC THANH HUYỀN

Mã số thuế: 4601576476 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huyền
Địa chỉ: Xóm Liên Hồng 2, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THANH TRÀ

Mã số thuế: 4600363676 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Quy
Địa chỉ: Xóm Trung Thành 1, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON VÔ TRANH

Mã số thuế: 4600938356 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 7, Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

HTX VẬN TẢI XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4601065136 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: Xóm 7, Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NAM XUYÊN

Mã số thuế: 4601183997 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Hồng Thơm
Địa chỉ: Xóm Toàn Thắng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ LÀNG NGHỀ CHÈ VÔ TRANH

Mã số thuế: 4601259452 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 8 Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI & XĂNG DẦU GIANG SƠN

Mã số thuế: 4601282275 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hậu
Địa chỉ: Xóm 1/5, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN PHÁT

Mã số thuế: 4601288679 - Đại diện pháp luật: Lê Công Kiên
Địa chỉ: Xóm Liên Hồng 2, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÚC SEN

Mã số thuế: 4601336403 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hiền
Địa chỉ: xóm Bình Long, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLD GARDEN

Mã số thuế: 4601496492 - Đại diện pháp luật: Lê Công Luật
Địa chỉ: Xóm Liên Hồng 2, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SPIRITS LINH LINH

Mã số thuế: 4601498884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh
Địa chỉ: Xóm 2 Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LỤC BỘ LỘC

Mã số thuế: 4601499239 - Đại diện pháp luật: Nông Đình Nguyên
Địa chỉ: Xóm Thống Nhất 1, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÔ TRANH

Mã số thuế: 4601522992 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hạnh
Địa chỉ: Liên Hồng 7, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TÂN DUNG

Mã số thuế: 4601535085 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tân
Địa chỉ: Xóm 1/5, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THANH TRÀ

Mã số thuế: 4601537283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Xóm Thống Nhất 2, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH PHÁT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601553567 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: xóm Liên Hồng 7, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon