Doanh nghiệp tại Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PP VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 4601585784 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hoa
Địa chỉ: xóm Bài Kịnh, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC CHU

Mã số thuế: 4601577159 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Liễu
Địa chỉ: xóm Bài Kịnh, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH 268 BẢN CÁI

Mã số thuế: 4601577053 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: xóm Bản Cái, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NVG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601576973 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Giáp
Địa chỉ: xóm Na Hiên, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẠN LÂM PHÚ

Mã số thuế: 4600407852 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Thôn Khau Đu, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ CHUNG

Mã số thuế: 4600410647 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Bài Kịnh, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN TRẠCH

Mã số thuế: 4600521844 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Trạch - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ YÊN TRẠCH

Mã số thuế: 4601063890 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đin Đeng, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

UBND XÃ YÊN TRẠCH

Mã số thuế: 4601120147 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên Trạch, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG XUÂN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601273337 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Bích Huế
Địa chỉ: Thôn Khau Đu, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

HTX NÔNG NGHIỆP TIÊN PHONG XÃ YÊN TRẠCH

Mã số thuế: 4601511535 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Diện
Địa chỉ: Bài Kịnh, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU AN PHÁT

Mã số thuế: 4601535536 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Bình
Địa chỉ: xóm Bài Kịch, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VÀ PHÂN PHỐI GIA CẦM LỘC TỊNH

Mã số thuế: 4601548623 - Đại diện pháp luật: Lộc Văn Tịnh
Địa chỉ: xóm Khuôn Cướm, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DV & PT-TM TÙNG LÂM

Mã số thuế: 4601555606 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai Hồng
Địa chỉ: Xóm Na Pháng, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon