Doanh nghiệp tại Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600140341 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lâm
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600205983 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600242495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn đình cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 4600306935 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Số nhà 42, Phố Cổ, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XƯỞNG ANH

Mã số thuế: 4600378785 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Xưởng
Địa chỉ: Phố Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRẠM CẤP NƯỚC VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600425523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tôn
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600432601 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Xóm Phố, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH QUÝ

Mã số thuế: 4600446298 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Bình, Làng Lương, thị trấn đình cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HUYỆN ĐOÀN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600492689 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH

Mã số thuế: 4600493650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 4600493643 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4600493971 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG CÔNG THƯƠNG VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600493837 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ TOAN

Mã số thuế: 4600495150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Toan
Địa chỉ: xóm Bãi Lai, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG Y TẾ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600613830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiền Phong - TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

THANH TRA HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600613608 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 4600614922 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600614023 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ

Mã số thuế: 4600615122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600615274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Xem thêm
Administratoricon