Doanh nghiệp tại Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO ĐA KIM THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601575708 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hấn
Địa chỉ: Tổ dân phố Làng Lường, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN HOẠT CHẤT THIÊN NHIÊN NAPHAGO

Mã số thuế: 4601573147 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thái
Địa chỉ: Số 343 Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600140341 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lâm
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600205983 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600242495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn đình cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 4600306935 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Số nhà 42, Phố Cổ, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XƯỞNG ANH

Mã số thuế: 4600378785 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Xưởng
Địa chỉ: Phố Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRẠM CẤP NƯỚC VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600425523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tôn
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600432601 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Xóm Phố, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH QUÝ

Mã số thuế: 4600446298 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Bình, Làng Lương, thị trấn đình cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HUYỆN ĐOÀN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600492689 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH

Mã số thuế: 4600493650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 4600493643 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4600493971 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG CÔNG THƯƠNG VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600493837 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ TOAN

Mã số thuế: 4600495150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Toan
Địa chỉ: xóm Bãi Lai, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG Y TẾ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600613830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiền Phong - TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

THANH TRA HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600613608 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 4600614922 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600614023 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon