Doanh nghiệp tại Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÀM PHÁT

Mã số thuế: 4601591594 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Kiên
Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỖ VĂN MÁT

Mã số thuế: 4600405492 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mát
Địa chỉ: Xóm An Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS BÌNH LONG

Mã số thuế: 4600622754 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

UBND XÃ BÌNH LONG

Mã số thuế: 4600626124 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG

Mã số thuế: 4600678115 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Cây Trôi - xã Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG II

Mã số thuế: 4600730284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 4600750957 - Đại diện pháp luật: Phan Sinh Điệp
Địa chỉ: Chịp - Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 4600818362 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chịp, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG I

Mã số thuế: 4600837401 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

XÃ BÌNH LONG

Mã số thuế: 4601120235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HTX NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 4601130804 - Đại diện pháp luật: Hà Trung Thông
Địa chỉ: Cây Trôi, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VA MÔI TRƯỜNG THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 4601287072 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Hồi
Địa chỉ: Xóm Chịp, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon