Doanh nghiệp tại Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HTX XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 4600235755 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Bản
Địa chỉ: Xóm Tân Sơn, xã Cúc đường - Võ nhai, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS CÚC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 4600493594 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Cúc Đường, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

UBND XÃ CÚC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 4600650487 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Cúc Đường, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÚC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 4600678161 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Cúc Đường, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 4600686807 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Tân Sơn - xã Cúc Đường, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẦN SA - PHƯỢNG HOÀNG

Mã số thuế: 4600695752 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Tân Sơn - xã Cúc Đường, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON CÚC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 4600695777 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Cúc Đường, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

XÃ CÚC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 4601120108 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cúc Đường, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ BẢO NAM

Mã số thuế: 4601138553 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Huyền Anh
Địa chỉ: Xóm Tân Sơn, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ THÀNH TÂM

Mã số thuế: 4601166511 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vang
Địa chỉ: xóm Trường Sơn, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH NGỌC LINH

Mã số thuế: 4601259639 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Ngọc
Địa chỉ: Xóm Bình Sơn, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ ĐÌNH KIẾN

Mã số thuế: 4601531556 - Đại diện pháp luật: Nông Đình Kiến
Địa chỉ: xóm Tân Sơn, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon