Doanh nghiệp tại Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MAY MAI KHÁNH

Mã số thuế: 4601591192 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyệt
Địa chỉ: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HẢI BÌNH

Mã số thuế: 4601328057 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Bình
Địa chỉ: Thôn Làng Giai, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 4600279544 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tần
Địa chỉ: xóm Phố, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ HẢI BÌNH

Mã số thuế: 4600350099 - Đại diện pháp luật: Tạ Hoàng Hải
Địa chỉ: Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HTX ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ THUỶ HOÀ

Mã số thuế: 4600409433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phong Thuỷ
Địa chỉ: Xóm Đá Trúc Mai, xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOA BẰNG

Mã số thuế: 4600421416 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hoa
Địa chỉ: Xóm Phố , xã la Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Mã số thuế: 4600422240 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH HUỲNH

Mã số thuế: 4600425636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Huỳnh (Tức: Nguyễn
Địa chỉ: Xóm Phố, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Mã số thuế: 4600445625 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SƠN THẮNG

Mã số thuế: 4600464145 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Đồng
Địa chỉ: Xóm Xuân Hòa, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS LA HIÊN

Mã số thuế: 4600492953 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS LỊCH SƠN

Mã số thuế: 4600493393 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỊCH SƠN

Mã số thuế: 4600493611 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HTX SẢN XUẤT - DỊCH VỤ HOÀNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4600529427 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Hoàng
Địa chỉ: Nhà Lê Huy Hoàng - Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS TRÚC MAI

Mã số thuế: 4600589056 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÚC MAI

Mã số thuế: 4600613037 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON LA HIÊN

Mã số thuế: 4600622546 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON LỊCH SƠN

Mã số thuế: 4600622627 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÚC MAI

Mã số thuế: 4600626082 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

UBND XÃ LA HIÊN

Mã số thuế: 4600675883 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Phố - xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon