Doanh nghiệp tại Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH BẾ THỊ NGÀ

Mã số thuế: 4601561712 - Đại diện pháp luật: Bế Thị Ngà
Địa chỉ: Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG THOA

Mã số thuế: 4600285555 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thoa
Địa chỉ: Xóm Trúc Mai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP - TRUNG NHẤT - BẢO THẮNG - VIỆT NAM

Mã số thuế: 4600395237 - Đại diện pháp luật: Guo Xin Liang
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trúc Mai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HÙNG NGỌC VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600478405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm Đồng Chăn, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600551479 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đồng Chăn - Xã Lâu Thượng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS LÂU THƯỢNG

Mã số thuế: 4600589063 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Lâu Thượng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON LÂU THƯỢNG

Mã số thuế: 4600621020 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Làng Chiềng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂU THƯỢNG

Mã số thuế: 4600678108 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Lâu Thượng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN LAN THÁI

Mã số thuế: 4600703724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sơn
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trúc Mai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600746598 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Đồng Chăn - xã Lâu Thượng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUÝ THÁI

Mã số thuế: 4600767326 - Đại diện pháp luật: Mã Kế Cao (Ma. Ji Gao)
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trúc Mai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐÁ XÂY DỰNG TIẾN THUÝ

Mã số thuế: 4600772446 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tiến
Địa chỉ: xóm Làng Chiềng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANH HẠNH

Mã số thuế: 4600945949 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hanh
Địa chỉ: Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÂU THƯỢNG

Mã số thuế: 4600973833 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

XÃ LÂU THƯỢNG

Mã số thuế: 4601120066 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lâu Thượng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THÁI VĨNH BẢO

Mã số thuế: 4601145712 - Đại diện pháp luật: Trịnh Khắc Thủy
Địa chỉ: Xóm Đồng Chăn, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHAI KHOÁNG HOÀNG LONG

Mã số thuế: 4601190803 - Đại diện pháp luật: Hồ Thủy
Địa chỉ: Xóm Yên Ngựa, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ - XÂY DỰNG MINH HOÀN

Mã số thuế: 4601246848 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hoàn
Địa chỉ: Làng Chiềng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 4601287474 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phú
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trúc Mai, thôn Trúc Mai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI PHƯỢNG HOÀNG

Mã số thuế: 4601302073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon