Doanh nghiệp tại Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI HOÀNG

Mã số thuế: 4600208543 - Đại diện pháp luật: Lương Đỗ Nhuận
Địa chỉ: Xóm Phượng Hoàng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC THU

Mã số thuế: 4600433362 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hà
Địa chỉ: xóm Mỏ Gà, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG I

Mã số thuế: 4600493178 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phú Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG II

Mã số thuế: 4600493241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phú Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS PHÚ THƯỢNG

Mã số thuế: 4600493354 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phú Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ THƯỢNG

Mã số thuế: 4600622715 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phú Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Mã số thuế: 4600675900 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Suối Cạn - xã Phú Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

UBND XÃ PHÚ THƯỢNG

Mã số thuế: 4600730252 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phú Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THU NGỌC THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601076579 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Xóm Mỏ Gà, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

XÃ PHÚ THƯỢNG

Mã số thuế: 4601120059 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NGUYÊN THÁI HÀ

Mã số thuế: 4601171198 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thái
Địa chỉ: Xóm Nà Kháo, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BA NHẤT

Mã số thuế: 4601287033 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Sinh
Địa chỉ: Ba Nhất, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601327991 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Xuân
Địa chỉ: Xóm Mỏ Gà, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚ THƯỢNG

Mã số thuế: 4601523347 - Đại diện pháp luật: Lành Văn Hữu
Địa chỉ: xóm Phượng Hoàng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PHƯỢNG HOÀNG

Mã số thuế: 4601543897 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thúy
Địa chỉ: Xóm Nà Kháo, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon