Doanh nghiệp tại Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG TÂN TIẾN

Mã số thuế: 4600299607 - Đại diện pháp luật: Trương Đình Việt
Địa chỉ: An Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG NUNG

Mã số thuế: 4600493410 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thượng Nung, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG NUNG

Mã số thuế: 4600650310 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thượng Nung, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỢNG NUNG

Mã số thuế: 4600684207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG NUNG

Mã số thuế: 4600730245 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Trung Thành - Thượng Nung, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

XÃ THƯỢNG NUNG

Mã số thuế: 4601120122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thượng Nung, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG LUÔNG

Mã số thuế: 4601240740 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hoa
Địa chỉ: Lũng Luông, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THƯỢNG NUNG

Mã số thuế: 4601284184 - Đại diện pháp luật: Trần Công Quý
Địa chỉ: An Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4601526468 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hữu
Địa chỉ: xóm An Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon