Doanh nghiệp tại Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG HPL

Mã số thuế: 4601591259 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hào; Nguyễn Thị Phấn
Địa chỉ: Xóm Chòi Hồng, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHƯƠNG HƯƠNG

Mã số thuế: 4601574101 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhất
Địa chỉ: xóm Đồng Ẻn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU KHU BẮC

Mã số thuế: 4600361090 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Khương
Địa chỉ: Xóm Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4600428267 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thượng Hải
Địa chỉ: Thôn Đồng ẻn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CAO SƠN

Mã số thuế: 4600454348 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thành
Địa chỉ: xóm Là Bo, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG BO

Mã số thuế: 4600492907 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Là Đông - Tràng Xá, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG BO

Mã số thuế: 4600492978 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Là Đông - Xã Tràng xá, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG XÁ

Mã số thuế: 4600493629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tràng Xá, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS TRÀNG XÁ

Mã số thuế: 4600622560 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tràng Xá, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG XÁ

Mã số thuế: 4600622673 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tràng Xá, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG QUỐC VIỆT

Mã số thuế: 4600679599 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Cầu Nhọ - xã Tràng Xá, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

UBND XÃ TRÀNG XÁ

Mã số thuế: 4600757021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tràng Xá, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 4600826885 - Đại diện pháp luật: Tô Việt Bắc
Địa chỉ: Xóm Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

XÃ TRÀNG XÁ

Mã số thuế: 4601120274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tràng Xá, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG BO

Mã số thuế: 4601123691 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đông Bo, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ LÀNG ĐÈN

Mã số thuế: 4601279603 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VA MÔI TRƯỜNG TRÀNG XÁ

Mã số thuế: 4601287058 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Hải
Địa chỉ: Khuân ruộng, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ THANH TÙNG

Mã số thuế: 4601288125 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 4601298853 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hợi
Địa chỉ: Xóm La Đồng, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, T. TN, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NHƯ NGUYỆT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601514977 - Đại diện pháp luật: Phan Khánh Trình
Địa chỉ: xóm Lò Gạch, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon