Doanh nghiệp tại Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG PTDTBT-THCS VŨ CHẤN

Mã số thuế: 4600497415 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Na Rang, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HTX CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ VŨ CHẤN

Mã số thuế: 4600568835 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vũ Chấn, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

UBND XÃ VŨ CHẤN

Mã số thuế: 4600615348 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vũ Chấn, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON VŨ CHẤN

Mã số thuế: 4600650423 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vũ Chấn, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ CHẤN

Mã số thuế: 4600678154 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vũ Chấn, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

XÃ VŨ CHẤN

Mã số thuế: 4601120161 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vũ Chấn, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG - VẬN TẢI NA ĐỒNG

Mã số thuế: 4601234458 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Giảng
Địa chỉ: Na Đồng, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHÁNH GIA THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601304169 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Xóm Na Mấy, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THANH CHẤN

Mã số thuế: 4601541321 - Đại diện pháp luật: Lý Thành Chấn
Địa chỉ: Xóm Na Cà, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601558332 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Xóm Na Mấy, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon