Doanh nghiệp tại Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DSD

Mã số thuế: 4601591724 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Quảng
Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN DA CÔNG NGHIỆP VINADA

Mã số thuế: 4601590103 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thuận
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nguyên Gom, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TRÍ DŨNG TÂM AN

Mã số thuế: 4601589468 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Tổ dân phố Hợp Tiến, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP ĐIỀM THỤY

Mã số thuế: 4601588111 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hảo
Địa chỉ: Số nhà 659, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ dân phố Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÁT TƯỜNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601585872 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tường
Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyên Bẫy, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVENDER THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601585865 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Huyền
Địa chỉ: TDP Xuân Miếu 2, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ THU

Mã số thuế: 4601585897 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Sử
Địa chỉ: Số 531, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ dân phố Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT NAM TOKYO

Mã số thuế: 4601585583 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Binh
Địa chỉ: Số nhà 659, TDP Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PROTECH CNC VINA

Mã số thuế: 4601583924 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Km50, đường Quốc lộ 3, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH FS VĂN LANG

Mã số thuế: 4601583956 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thảo
Địa chỉ: TDP Phố Mới, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH AK TÂN KHÁNH

Mã số thuế: 4601581927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chung
Địa chỉ: TDP Nguyên Bẫy, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PW HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4601579082 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thư
Địa chỉ: TDP Ngo Quán, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ ĐỨC TÀI

Mã số thuế: 4601578314 - Đại diện pháp luật: Bùi Tố Luân
Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÔNG CÔNG

Mã số thuế: 4601577423 - Đại diện pháp luật: LÊ QUỐC THẮNG
Địa chỉ: Khu dân cư phường Cải Đan, TDP Nguyên Bẫy, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600515664 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Khuynh Thạch, phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DŨNG TÂN

Mã số thuế: 4601575715 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Tổ dân phố Khuynh Thạch, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MAY TÂM AN

Mã số thuế: 4601576275 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Khánh
Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Miếu 1, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN HÒA PHÁT

Mã số thuế: 4601576652 - Đại diện pháp luật: Lưu Thế Tân
Địa chỉ: TDP Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ H2&B

Mã số thuế: 4601577060 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lệ Huyền
Địa chỉ: Số nhà 659, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ Dân Phố Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG CÔNG

Mã số thuế: 4601576483 - Đại diện pháp luật: Phan Đông Hà
Địa chỉ: Khu dân cư phường Cải Đan, TDP Nguyên Bẫy, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon