Doanh nghiệp tại Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIESEL SÔNG CÔNG

Mã số thuế: 4600100211 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Minh
Địa chỉ: Số 362, đường Cách Mạng Tháng 10, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ ĐÚC SÔNG CÔNG

Mã số thuế: 4600242738 - Đại diện pháp luật: Đỗ Việt Anh
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HẢI ÂU

Mã số thuế: 4600376178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 248, Tổ 7, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG

Mã số thuế: 4600400825 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thành Khuyến
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIESEL SÔNG CÔNG

Mã số thuế: 4600430594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đường
Địa chỉ: Số 362, đường Cách Mạng Tháng 10, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRIỆU THỨC

Mã số thuế: 4600431975 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thức
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG CHÂU

Mã số thuế: 4600491011 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG CHÂU

Mã số thuế: 4600491124 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Lương Châu, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN HÙNG

Mã số thuế: 4600569620 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng
Địa chỉ: tổ 7, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUÂN DÂN

Mã số thuế: 4600338581 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dân
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XD&TM TOÀN THẮNG SC

Mã số thuế: 4600914845 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắng
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KHIÊM PHƯỢNG

Mã số thuế: 4600936863 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Phượng
Địa chỉ: Số nhà 7, tổ 2, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINH THÁI

Mã số thuế: 4600951780 - Đại diện pháp luật: Đồng Quang Vinh
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

PHƯỜNG LƯƠNG CHÂU

Mã số thuế: 4601119776 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phường Lương Châu, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG CHÂU

Mã số thuế: 4601123028 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CHÈ THÚY VÂN

Mã số thuế: 4601130459 - Đại diện pháp luật: Trần Hanh
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO TRÂM

Mã số thuế: 4601167025 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khôi
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THIỆN HẢI THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601185923 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HÀ NGUYÊN CHÂU

Mã số thuế: 4601226841 - Đại diện pháp luật: Trẩn Văn Điền
Địa chỉ: Số nhà 340, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI LƯƠNG CHÂU

Mã số thuế: 4601240973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon