Doanh nghiệp tại Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THANHNGOCSC

Mã số thuế: 4601586386 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Linh
Địa chỉ: Xóm Na Chùa, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601584389 - Đại diện pháp luật: Đồng Đức Mạnh
Địa chỉ: Xóm La Giang, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TLP THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601566492 - Đại diện pháp luật: ĐỒNG VĂN NAM
Địa chỉ: Xóm Bãi Hát, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÁ XUYÊN

Mã số thuế: 4600490988 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÁ XUYÊN

Mã số thuế: 4600491004 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁ XUYÊN

Mã số thuế: 4600490995 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đớ, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON BÁ XUYÊN

Mã số thuế: 4600491036 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đớ, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH GANG THÉP QUANG THUẦN

Mã số thuế: 4601027268 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quang
Địa chỉ: Xóm Ao Cang, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THIỆN DUY

Mã số thuế: 4601056621 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Việt
Địa chỉ: Xóm Bãi Hát, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

XÃ BÁ XUYÊN

Mã số thuế: 4601119832 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bá Xuyên, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4601352557 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Phúc
Địa chỉ: Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ BÁ XUYÊN

Mã số thuế: 4601540504 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: Chũng Na, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NHẬT MINH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601545774 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành
Địa chỉ: Xóm Đớ, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRƯƠNG HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 4601560250 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ánh Nguyệt
Địa chỉ: Xóm Đớ, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon