Doanh nghiệp tại Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VICEN GROUP

Mã số thuế: 4601591241 - Đại diện pháp luật: Bế Quang Dũng
Địa chỉ: xóm Xuân Đãng 1, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT PLT

Mã số thuế: 4601590142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tùng
Địa chỉ: Xóm Xuân Đãng 3, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TẤN PHÁT

Mã số thuế: 4601589179 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Huy
Địa chỉ: Xóm Bá Vân 3, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SJ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601587622 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Anh
Địa chỉ: Xóm Bá Vân 2, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH BS LONG VÂN

Mã số thuế: 4601587573 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hoa
Địa chỉ: xóm Cây Lá, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HẠNH

Mã số thuế: 4601580070 - Đại diện pháp luật: NGÔ THƯỢNG NAM
Địa chỉ: xóm Xuân Đãng 3, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH BINH SON WOOD

Mã số thuế: 4601576363 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chung
Địa chỉ: xóm Cây Lá, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601576388 - Đại diện pháp luật: Ngô Thế Tâm
Địa chỉ: Xóm Bá Vân 5, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601330861 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hà
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XNK LÂM SẢN THÁI NGHĨA

Mã số thuế: 4601563879 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Nghĩa
Địa chỉ: Xóm Bá Vân 5, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ATM VINA

Mã số thuế: 4601571929 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tùng
Địa chỉ: xóm Tân Tiến, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y NUTRIVET THỦY HÒA PHÁT

Mã số thuế: 4601566809 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Chính
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI MIỀN NÚI

Mã số thuế: 4600387035 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại
Địa chỉ: Xã Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 4600490882 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Trung tâm, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH SƠN II

Mã số thuế: 4600491050 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Linh Sơn1, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH SƠN I

Mã số thuế: 4600491068 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 4600491149 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH SƠN

Mã số thuế: 4600491131 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Trung tâm, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀ CHUNG

Mã số thuế: 4600938518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Xóm Bá Vân 3, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

XÃ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 4601119825 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon