Doanh nghiệp tại Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH HT EXPRESS

Mã số thuế: 4601588714 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Huy
Địa chỉ: Số nhà 11 ngõ 163, tổ 6, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VICTORY

Mã số thuế: 4601587830 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Thùy
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN HÀ THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601586611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HÀ CHUNG 999

Mã số thuế: 4601585590 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hằng
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ĐẠO HƯỜNG

Mã số thuế: 4601585657 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Đạo
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AELK PLUS MEDIA

Mã số thuế: 4601585093 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quân Tùng
Địa chỉ: Số 184 Dương Minh Tự, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ANH QUYẾT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601583836 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Vân Anh
Địa chỉ: Ngõ 128, số nhà 3, Tổ 10, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH THIÊN THÀNH CHỈ

Mã số thuế: 4601583850 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHA SƠN

Mã số thuế: 4601582617 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH CƯỜNG
Địa chỉ: Số nhà 352A đường Dương Tự Minh, Tổ 1, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG DŨNG

Mã số thuế: 4601565812 - Đại diện pháp luật: LONG VĂN DŨNG
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO KHÁNH

Mã số thuế: 4601569870 - Đại diện pháp luật: Đinh Gia Khánh
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ĐỨC MELON

Mã số thuế: 4601571125 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Giao
Địa chỉ: Số nhà 239 đường Dương Tự Minh, Tổ 5, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUẤT KHẨU THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600100243 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Quyết
Địa chỉ: Số 165, đường Dương tự Minh, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

Mã số thuế: 4600268479 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ân
Địa chỉ: Tổ 14, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN TÌNH

Mã số thuế: 4600272436 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Sơn
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 3 - 2 THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600284174 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Yến
Địa chỉ: 299 đường Dương Tự Minh, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TN TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 4600285379 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bích
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN LIÊN

Mã số thuế: 4600296966 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Tiến
Địa chỉ: Số nhà 111, tổ 12, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI THANH THÁI

Mã số thuế: 4600305032 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thái
Địa chỉ: tổ 12, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH QUANG NGÀ

Mã số thuế: 4600307551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quang
Địa chỉ: Số 410, đường Dương Tự Minh, tổ 1, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon