Doanh nghiệp tại Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH QN AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4601589027 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quýt
Địa chỉ: xóm Đồng Vạn, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LẬP PHÁT

Mã số thuế: 4601584519 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Luận
Địa chỉ: Xóm Toàn Thắng 1, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TRANG TRÍ NỘI THẤT HUỆ DUNG

Mã số thuế: 4601184849 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Giấy phép số: 17H0700012-14
Địa chỉ: Đồng Cão, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU CỦ QUẢ AN TOÀN XUÂN ĐÁM ĐỒNG LIÊN

Mã số thuế: 4601504545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Giấy phép số: 170107000074
Địa chỉ: Xóm Xuân Đám, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN XÃ ĐỒNG LIÊN

Mã số thuế: 4600404587 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân An
Giấy phép số: 17H00017
Địa chỉ: UBND xã Đồng Liên, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VIỆT HẢI ĐỒNG LIÊN

Mã số thuế: 4601253813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Giấy phép số: 170807000017 - 15
Địa chỉ: Xóm Bo, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TRỒNG NẤM HỮU CƠ HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 4601503340 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đồng Tâm, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XNK LINH AN

Mã số thuế: 4601540381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hùng
Địa chỉ: Xóm Đồng Tân, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DŨNG KIM

Mã số thuế: 4601572873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng
Địa chỉ: Xóm Toàn Thắng 1, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TUỆ MINH

Mã số thuế: 4601566799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thế
Địa chỉ: Xóm Đồng Tân, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon