Doanh nghiệp tại Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH AN VIỆT

Mã số thuế: 4601591636 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu
Địa chỉ: Xóm Sộp, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH NEXPRESS

Mã số thuế: 4601584558 - Đại diện pháp luật: Trần Lê Thái
Địa chỉ: Xóm Cậy, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG KIM LỢI

Mã số thuế: 4601583321 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Lợi
Địa chỉ: Xóm Bầu, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LÊ MINH QUANG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601581691 - Đại diện pháp luật: LÊ QUANG ĐỨC
Địa chỉ: Xóm Già, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỐNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4600557216 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Huống Thượng, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS HUỐNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4600557304 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Huống Thượng, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

UBND XÃ HUỐNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4600900264 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Huống Thượng, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ ĐỨC LONG HẢI

Mã số thuế: 4601539058 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Giấy phép số: 170107000095
Địa chỉ: Xóm Bầu, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon