Doanh nghiệp tại Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC ĐẠT

Mã số thuế: 4600672152 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thái
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TẠO HẠNH PHÚC CỘNG ĐỒNG

Mã số thuế: 4601567150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Kim Sơn
Địa chỉ: Xóm Cây Sy, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LINH NHÀN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601563300 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Linh
Địa chỉ: Xóm Nhà Thờ, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỲNH DƯƠNG

Mã số thuế: 4601561293 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Thắng
Địa chỉ: Xóm Khuôn Năm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH TUẤN HUY THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600408863 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Tờ
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

TRƯỜNG THCS PHÚC XUÂN

Mã số thuế: 4600536537 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Xuân - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LẬP NGUYÊN

Mã số thuế: 4600883379 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI ĐỨC ĐIỆP

Mã số thuế: 4600938557 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Điệp
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

XÃ PHÚC XUÂN

Mã số thuế: 4601119656 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Xuân, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI LONG THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4601184743 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH SAO KHUÊ

Mã số thuế: 4601241102 - Đại diện pháp luật: Lộc Văn Vinh
Địa chỉ: Đường Tố Hữu - Xóm Cao Khánh, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DƯƠNG ANH HẠNH

Mã số thuế: 4601258226 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắng
Địa chỉ: Xóm Cây Si, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HOA VIỆT

Mã số thuế: 4601295524 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phượng
Địa chỉ: Xóm Núi Nến, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH XD TM VÀ DV VẬN TẢI CƯỜNG CHÂM

Mã số thuế: 4601298162 - Đại diện pháp luật: Vũ Cao Cường
Địa chỉ: Dộc Lầy, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ THÁI HƯƠNG

Mã số thuế: 4601326839 - Đại diện pháp luật: Lương Khánh Huy
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NGỌC HÂN TRÀ

Mã số thuế: 4601328191 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Hòa
Địa chỉ: Xóm Xuân Hòa, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VLXD LÃNH THẢO

Mã số thuế: 4601329011 - Đại diện pháp luật: Bùa Xuân Thảo
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TRÀ TUYẾT TUYẾT

Mã số thuế: 4601330088 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Tuyết
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚC XUÂN

Mã số thuế: 4601336386 - Đại diện pháp luật: Tưởng Văn Kiên
Địa chỉ: Xóm Giữa, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ CHÈ HƯƠNG NGÀN

Mã số thuế: 4601344330 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hào
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon