Doanh nghiệp tại Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT 79

Mã số thuế: 2802907886 - Đại diện pháp luật: Lê Đại Vĩ
Địa chỉ: SN 139, Phố 1, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PULUONG CUISINE

Mã số thuế: 2802903810 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Bình
Địa chỉ: Phố 2, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BÍNH TÌNH

Mã số thuế: 2802900626 - Đại diện pháp luật: TRẦN VĂN BÍNH
Địa chỉ: thôn Xịa, Xã Điền Trung, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN PÙ LUÔNG INFINITY

Mã số thuế: 2802879692 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đường
Địa chỉ: Bản Pù Luông, Xã Thành Sơn, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

TRUNG TÂM GDTX- DN- BT

Mã số thuế: 2800782737 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG HỒNG KỲ

Mã số thuế: 2800950501 - Đại diện pháp luật: Lê Trí Kỳ
Địa chỉ: Nhà ông Lê Trí Kỳ, khu phố 3, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801017922 - Đại diện pháp luật: Cao Minh Huấn
Địa chỉ: Thị trấn Cành Nàng - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Mã số thuế: 2801141292 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hội
Địa chỉ: SN 07, phố 2, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THU HÀ

Mã số thuế: 2801328565 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Thuấn
Địa chỉ: Nhà ông Mai Văn Thuấn, phố 5, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801351444 - Đại diện pháp luật: Phạm Sơ Lược
Địa chỉ: Phố 1, Thị trấn Cành nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801357848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ: Phố 2, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Mã số thuế: 2801358400 - Đại diện pháp luật: Lò Tất Thắng
Địa chỉ: Phố 4, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2801361308 - Đại diện pháp luật: Lò Minh Hiệp
Địa chỉ: Tại nhà Bà Nguyễn Thị Kiều Hương, phố 5, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801365359 - Đại diện pháp luật: Lương Bá Thư
Địa chỉ: Phố 2, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRẠM KHUYẾN NÔNG BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801365221 - Đại diện pháp luật: Trương Tiến Đoàn
Địa chỉ: Phố 2, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801365535 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố 1, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801365415 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố 1, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801365630 - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Toản
Địa chỉ: Phố 1, Thị Trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRẠM THÚ Y HUYỆN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801365655 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hảo
Địa chỉ: Phố 4, Thị Trấn Cành nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN BÁ THƯỚC

Mã số thuế: 2801365870 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duy
Địa chỉ: Phố 5, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon