Doanh nghiệp tại Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & DVTM ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 2802947078 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hà
Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HDMEDIA

Mã số thuế: 2802946959 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Dương
Địa chỉ: Thôn Thắng Tây, Xã Ngư Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÔTÔ VINAXUKI THANH HOÁ

Mã số thuế: 2801425294 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Huyên
Địa chỉ: Cụm CN Song Lộc, xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH KHÁNH

Mã số thuế: 2801152897 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Thịnh
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Huy Thịnh, thôn Minh Hùng, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦN NON XUÂN LỘC

Mã số thuế: 2801946667 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 13, Xã Xuân Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦN NON MINH LỘC

Mã số thuế: 2801949266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Minh Lộc, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦN NON PHONG LỘC

Mã số thuế: 2801954234 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Sơn, Xã Phong Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIÊN SƠN

Mã số thuế: 2801575476 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Ngôn
Địa chỉ: Thôn Minh Thịnh, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ CẦU LỘC

Mã số thuế: 2801315598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lợi
Giấy phép số: 2607000017
Địa chỉ: Xã Cầu lộc, huyện Hậu lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG MINH LỘC

Mã số thuế: 2801423265 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Thiều
Giấy phép số: T28000011
Địa chỉ: Minh lộc, Hậu lộc, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN HẬU LỘC

Mã số thuế: 2801408193 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn, Hậu lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

HẠT QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU HẬU LỘC

Mã số thuế: 2801409246 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Văn lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN HẬU LỘC

Mã số thuế: 2801409824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC

Mã số thuế: 2801410594 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn, Hậu lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG HOÀ LỘC

Mã số thuế: 2801410717 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Giám đốc công ty: Nguyễn Văn Năm
Giấy phép số: 2600003/2009
Địa chỉ: Thôn Xuân tiến, Xã Hoà lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC

Mã số thuế: 2801410724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HẬU LỘC

Mã số thuế: 2801411284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÊ CƯỜNG

Mã số thuế: 2801308181 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Cường
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Cường, thôn Hòa Lan, Xã Xuân Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG MÃ

Mã số thuế: 2802313184 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Minh Thịnh, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 2801059873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sử
Giấy phép số: 2602001765
Địa chỉ: Thôn Minh Thắng - Xã Minh Hải, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon