Doanh nghiệp tại Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG HT

Mã số thuế: 2802885897 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thành
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hòa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DCH

Mã số thuế: 2802885706 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Doanh
Địa chỉ: Thôn Minh Thắng, Xã Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

UBND XÃ ĐỒNG LỘC

Mã số thuế: 2800795655 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Lộc, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 2801601422 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Đông, bãi cát thôn Nhân Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THÌN THUẬN

Mã số thuế: 2801682220 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Nhân Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI BẢO ANH

Mã số thuế: 2801712771 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Nhân Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI HƯƠNG D - L

Mã số thuế: 2801732023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Nhân Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HUY HÙNG

Mã số thuế: 2802023703 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Hùng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦN NON ĐỒNG LỘC

Mã số thuế: 2802147508 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khởi
Địa chỉ: Xã Đồng Lộc, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT BỊ PHÚC DUY

Mã số thuế: 2802419744 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn 6 Phượng Lĩnh, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH 1TV DVTM QUÝ ANH

Mã số thuế: 2802540980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vui
Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 2802540885 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM HOÀNG HƯNG

Mã số thuế: 2802540902 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cơ
Địa chỉ: Thôn Phượng Lĩnh, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ MƯỜI THẮNG

Mã số thuế: 2802554937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: Thôn Phượng Lĩnh, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỒNG ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 2802555835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: Thôn Phượng Lĩnh, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC TÂM THÀNH

Mã số thuế: 2802626613 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chưởng
Địa chỉ: Thôn Phượng Lĩnh, Xã Đồng Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KIM THÀNH

Mã số thuế: 2800787742 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Phú Lý, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

UBND XÃ ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 2800795648 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại Lộc, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI XUÂN THANH

Mã số thuế: 2801156066 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Mười, thôn Phú Lý, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG SÁNG

Mã số thuế: 2801167396 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Sáng
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Quang Sáng, thôn Phú Lý, Xã Đại Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon