Doanh nghiệp tại Huyện Mường Lát, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHƯỚC TUẤN KHANG

Mã số thuế: 2801078629 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngà
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Thành, khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XUÂN ĐÁNG

Mã số thuế: 2800983049 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Đáng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂY TIẾN

Mã số thuế: 2801139014 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Tâm
Địa chỉ: Nhà bà Cao Thị Loan, khu 3, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

TRƯỜNG THCS DÂN TỘC NỘI TRÚ MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801209624 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Mã số thuế: 2801209906 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801210080 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801210309 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801210235 - Đại diện pháp luật: Hoàng Sỹ Xuân
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

ĐÀI TRUYỀN THANH- TRUYỀN HÌNH

Mã số thuế: 2801210323 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801210588 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mường Lát - Huyện Mường Lát - Thanh Hoá, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801210806 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801210972 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801265178 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Mường Lát - Huyện Mường Lát - Thanh Hoá, Thị Trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2801484268 - Đại diện pháp luật: Đoàn Khánh Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Đoàn Khánh Tùng, khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG HÙNG LỘC

Mã số thuế: 2801579618 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Mai Xuân Hùng, khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801590989 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Mường Lát - Huyện Mường Lát - Thanh Hoá, Thị Trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2801947029 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 82

Mã số thuế: 2802305899 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Chung
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CHI CỤC THUẾ HUYỆN MƯỜNG LÁT

Mã số thuế: 2802309558 - Đại diện pháp luật: Chi Cục Thuế Huyện Mường Lát
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM ĐÔNG THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 2802309780 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thủy
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon