Doanh nghiệp tại Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TĐC NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Mã số thuế: 2802884205 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG PHẠM HUY

Mã số thuế: 2802880296 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Hiếu
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUY PHÁT

Mã số thuế: 2802879678 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BA ĐÌNH

Mã số thuế: 2800762787 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ba Đình - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

UBND XÃ BA ĐÌNH

Mã số thuế: 2801425914 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ba Đình - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BA ĐÌNH - NGA SƠN - THANH HÓA

Mã số thuế: 2801429838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sỹ
Địa chỉ: Xóm Thượng Thọ Nội, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON BA ĐÌNH

Mã số thuế: 2801560864 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Mậu Thịnh, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC BA ĐÌNH

Mã số thuế: 2801853363 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mậu Lâm, Ba Đình, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DIỄN CHUNG

Mã số thuế: 2802408936 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Diễn
Địa chỉ: Xóm Điền Hộ, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO ANH BA ĐÌNH

Mã số thuế: 2802621012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bảo Anh
Địa chỉ: Thôn Mậu thịnh, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CÂY CÔNG TRÌNH LÊ DUY

Mã số thuế: 2802809656 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

UBND XÃ NGA VỊNH

Mã số thuế: 2801429813 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nga Vịnh - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGA VỊNH - NGA SƠN - THANH HÓA

Mã số thuế: 2801462218 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: Xóm Tuân Đạo, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG THCS NGA VỊNH

Mã số thuế: 2801544100 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nga Vịnh - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ K&K

Mã số thuế: 2802744014 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Đỉnh
Địa chỉ: Thôn Tứ Thôn, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĂN LÂM

Mã số thuế: 2800862641 - Đại diện pháp luật: Nguyễn ThịHiền
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HÀ ANH

Mã số thuế: 2801282712 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Tiến
Địa chỉ: Tại Nhà ông Hà Minh Tiến, xóm 10, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÁI SƠN

Mã số thuế: 2801322242 - Đại diện pháp luật: Mai Huy Sơn
Địa chỉ: Nhà ông Mai Huy Sơn, Đội 3, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGA VĂN - NGA SƠN - THANH HÓA

Mã số thuế: 2801462200 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON NGA VĂN

Mã số thuế: 2801683369 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon