Doanh nghiệp tại Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2801235430 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Đường - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá, Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2801237332 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Đường - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá, Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2801237565 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Đường - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá, Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚC ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2801375124 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phúc Đường - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá, xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2802008039 - Đại diện pháp luật: Lưu Doãn Chờ
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẠN THẮNG

Mã số thuế: 2802532330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thọ
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LUẬT QUÂN

Mã số thuế: 2802582564 - Đại diện pháp luật: Lưu Doãn Luật
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG MẠNH TOÀN

Mã số thuế: 2802674624 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Toàn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon