Doanh nghiệp tại Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TMDV ĐĂNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2802950271 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI THẢO

Mã số thuế: 2801368085 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Hải, thôn 8, xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VINH TÀI ĐỨC

Mã số thuế: 2802944662 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Thanh Niên, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SAMEX NHƯ XUÂN

Mã số thuế: 2802935435 - Đại diện pháp luật: Lâm Bá Ngọc
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỌNG KHÔI THANH HÓA

Mã số thuế: 2802917669 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khôi
Địa chỉ: Thôn Thanh Niên, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRUNG CHÍNH

Mã số thuế: 2801110777 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Dũng, thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ HƯNG HOÀ

Mã số thuế: 2801593637 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Địa chỉ: Tại nhà riêng ông Nguyễn Quốc Hưng, thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN NHƯ XUÂN

Mã số thuế: 2801700568 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sự
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ VẠN THÀNH

Mã số thuế: 2802420796 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nam
Địa chỉ: Tại VP số 2, xí nghiệp nguyên liệu mía đường, Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2802450335 - Đại diện pháp luật: Chử Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÂM MOBILE

Mã số thuế: 2802479380 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Lâm
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ ĐĂNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2802534962 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CHĂN NUÔI SƠN LONG NHƯ XUÂN

Mã số thuế: 2802687077 - Đại diện pháp luật: Ngụy Thùy Trang
Địa chỉ: Thôn Đồng Trình, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SXNN VÀ DVTM TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 2802821237 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Bảy
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SXNN VÀ TM ANH QUÂN

Mã số thuế: 2802821685 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hải
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI ECO - NHƯ XUÂN

Mã số thuế: 2802837283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưng
Địa chỉ: Thôn Đồng Trình, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SONG DƯƠNG

Mã số thuế: 2802848278 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Diệu Hằng
Địa chỉ: Thôn Đồng Trình, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GOLDEN GOAT

Mã số thuế: 2802848260 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Diệu Hằng
Địa chỉ: Thôn Đồng Trình, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP LAM SƠN THANH HÓA

Mã số thuế: 2802854296 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Long
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon