Doanh nghiệp tại Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 2800710690 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Hưng
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Xuân Nhung, khu 2, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

UBND THỊ TRẤN QUAN HOÁ

Mã số thuế: 2800789429 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quan Hoá - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Thị trấn Quan Hoá, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 2801039676 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phước
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Phước, khu phố 4, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HTX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SINH VƯỢNG

Mã số thuế: 2801191617 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Vượng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801279131 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Yên
Địa chỉ: Khu 3 - Thị trấn Quan Hóa, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

NHÀ KHÁCH GIA PHÁT

Mã số thuế: 2801291763 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiệp
Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG THPT QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801332177 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HUYỆN ỦY QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801332219 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801332233 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801416645 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG PTTH CƠ SỞ NỘI TRÚ QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801422159 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỞNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801424808 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801424815 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Thị Trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

Mã số thuế: 2801424822 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801424854 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quan Hóa - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801424847 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801427326 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801427319 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801427333 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN QUAN HÓA

Mã số thuế: 2801430537 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon