Doanh nghiệp tại Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

UBND XÃ PHÚ THANH

Mã số thuế: 2800789387 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Thanh - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2800960450 - Đại diện pháp luật: Hà Đức Duyệt
Địa chỉ: Bản Đỏ, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THANH

Mã số thuế: 2801424685 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Thanh - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG THCS PHÚ THANH

Mã số thuế: 2801424692 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Thanh - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ THANH

Mã số thuế: 2801424967 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Thanh - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜNG ÁNH

Mã số thuế: 2801671878 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Dám
Địa chỉ: Nhà ông Hà Xuân Toán, Bản Đỏ, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN BẢO YẾN

Mã số thuế: 2801877290 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hảo
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Hảo, Bản Đỏ, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN QUANG HUY

Mã số thuế: 2802051411 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngắn
Địa chỉ: Bản Đỏ, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN ĐẠM MAI

Mã số thuế: 2802051404 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạm
Địa chỉ: Bản Đỏ, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ MAI THANH MAI CHÂU THANH HÓA

Mã số thuế: 2802150532 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Triệu
Địa chỉ: Bản Đỏ, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THỦY NÔNG XÃ PHÚ THANH

Mã số thuế: 2802249404 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Phương
Địa chỉ: UBND xã Phú Thanh, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MƯỜNG PÁNG

Mã số thuế: 2802812722 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Ba
Địa chỉ: Bản Chăng, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon