Doanh nghiệp tại Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 2801359700 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Xuân - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 2801422180 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Xuân - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 2801422173 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Xuân - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 2801424935 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Xuân - Huyện Quan Hoá - Thanh Hoá, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THỦY NÔNG XÃ PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 2802248947 - Đại diện pháp luật: Lương Minh Yêu
Địa chỉ: UBND xã Phú Xuân, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN LÂM SẢN - DỊCH VỤ VẬN TẢI TOÀN AN

Mã số thuế: 2802454442 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Toàn
Địa chỉ: Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM TOÀN AN

Mã số thuế: 2802483316 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Toàn
Địa chỉ: Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM MẠNH THIÊN

Mã số thuế: 2802656336 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Bản Pan, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM TOÀN CẦU

Mã số thuế: 2802812105 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Cầu
Địa chỉ: Bản Mí, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP TRUNG LONG

Mã số thuế: 2802812881 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Long
Địa chỉ: Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon