Doanh nghiệp tại Thị Trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT CƯƠNG

Mã số thuế: 2800744259 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cương
Địa chỉ: Km 35, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY THƯƠNG MẠI HẢI VÂN

Mã số thuế: 2800103061 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Km 35 - Thị trấn Quan Sơn, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MIỀN TÂY THANH HÓA

Mã số thuế: 2801144399 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Khu 1 Km 35, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 2801376079 - Đại diện pháp luật: Đàm Nội Linh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Lĩnh, khu 04, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN QUAN SƠN

Mã số thuế: 2801413806 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 35 thị trấn Quan Sơn, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

UBMTTQ HUYỆN QUAN SƠN

Mã số thuế: 2801422624 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Sinh
Địa chỉ: Km 35 Thị trấn Quan Sơn, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ QUAN SƠN

Mã số thuế: 2801541117 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG THPT QUAN SƠN

Mã số thuế: 2801561240 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I - Thị trấn Quan Sơn, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN QUAN SƠN

Mã số thuế: 2801573006 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HUYỆN UỶ QUAN SƠN

Mã số thuế: 2801578558 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SƠN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2801601461 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thức
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CHUNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2801606452 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Huệ
Địa chỉ: Khu 01, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VNPT HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 2801685415 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Hải, khu 3, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THỊ TRẤN QUAN SƠN

Mã số thuế: 2801831289 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Đính
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SỸ PHÚC

Mã số thuế: 2801863668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Phúc
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC - HÀ NỘI

Mã số thuế: 2801905413 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Dương
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SÔNG LÒ

Mã số thuế: 2801949058 - Đại diện pháp luật: Phạm Nho Lương
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Nho Lương, Khu 1, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH QUỲNH PHƯƠNG QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802171998 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoài Nam
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY GUANGXI ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION CO., LTD NTC TH CV TC GT HW217-10-2 VÀ HW217-10-3

Mã số thuế: 2802188455 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY GUANGXI ROAD AND BRIDGE CONSTRUCTION CO., LTD NTCTHCVTCGTSHW217-11-3CDANCMLGTTVMKMRPBT2NCQL2

Mã số thuế: 2802188409 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon