Doanh nghiệp tại Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI ĐỨC HƯƠNG

Mã số thuế: 2801139529 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Quê
Địa chỉ: Nhà bà Lương Thị Hương Km 61, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG THCS SƠN ĐIỆN

Mã số thuế: 2801396420 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Điện - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN ĐIỆN I

Mã số thuế: 2801396484 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuyến
Địa chỉ: Km54 Xã Sơn Điện, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON SƠN ĐIỆN

Mã số thuế: 2801413683 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Điện - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ZON SƠN

Mã số thuế: 2802199023 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Đậu
Địa chỉ: Bản Na Lộc, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2802249034 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Bản Na Lộc, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG MÀM NON SƠN ĐIỆN 1

Mã số thuế: 2802454040 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Chiến
Địa chỉ: Bản Bun, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BA XUÂN

Mã số thuế: 2802454594 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ba
Địa chỉ: Bản Na lộc, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN TÂN TIỀN SƠN

Mã số thuế: 2802471335 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tài
Địa chỉ: Km59, Bản Na Lộc, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TUẤN VINH

Mã số thuế: 2802539431 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Tuấn
Địa chỉ: Bản Nhài, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DƯƠNG TRUNG LIÊN

Mã số thuế: 2802544343 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trung
Địa chỉ: Khu Km 61, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HÙNG CHÂM HC

Mã số thuế: 2802544657 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Châm
Địa chỉ: Bản Nhài, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HÙNG ANH

Mã số thuế: 2802567069 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Anh
Địa chỉ: Bản Na Lộc, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP QS

Mã số thuế: 2802790370 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Sơn
Địa chỉ: Bản Bun, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP QS

Mã số thuế: 2802807296 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Chính
Địa chỉ: Km 61, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon