Doanh nghiệp tại Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

TRƯỜNG THCS SƠN THUỶ

Mã số thuế: 2801396413 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Thuỷ - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá, Xã Sơn Thuỷ, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

UBND XÃ SƠN THUỶ

Mã số thuế: 2801580677 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sơn Thuỷ, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON SƠN THUỶ

Mã số thuế: 2801695903 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Thuỷ, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THUỶ

Mã số thuế: 2801847546 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Thuỷ, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG NHI

Mã số thuế: 2802527404 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Việt
Địa chỉ: Bản Trung Sơn, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC ĐẠT TH

Mã số thuế: 2802574556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ca
Địa chỉ: Bản Chung Sơn, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802791744 - Đại diện pháp luật: Hà Chí Linh
Địa chỉ: Bản Chung Sơn, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802808074 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thinh
Địa chỉ: Bản Chung Sơn, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2802811366 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tùng
Địa chỉ: Bản Xuân Thành, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon