Doanh nghiệp tại Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

TRƯỜNG MẦM NON TAM THANH

Mã số thuế: 2801413725 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Thanh - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM THANH

Mã số thuế: 2801413789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Thanh - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

UBND XÃ TAM THANH

Mã số thuế: 2801446061 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Piềng Pa, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG THCS TAM THANH

Mã số thuế: 2801847472 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tam Thanh, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ TÂN THANH

Mã số thuế: 2801879386 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Dạn
Địa chỉ: Xã Tam Thanh, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÚ DINH

Mã số thuế: 2801930498 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dinh
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Dinh, Bản Piềng Pa, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TRE NỨA QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802308949 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Quang
Địa chỉ: Bản Kham, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802457877 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dinh
Địa chỉ: Bản Piềng Pa, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI LÂM KHUYÊN QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802655780 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lâm
Địa chỉ: Bản Na ấu, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG SUỐI PA

Mã số thuế: 2802803911 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tuyển
Địa chỉ: Bản Xe, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon