Doanh nghiệp tại Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG THƯỢNG I

Mã số thuế: 2801396396 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Thượng - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TRUNG THƯỢNG

Mã số thuế: 2801396533 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Thượng - Huyện Quan Sơn - Thanh Hoá, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRUNG THƯỢNG

Mã số thuế: 2801430826 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Km 27 - Trung Thượng, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

UBND XÃ TRUNG THƯỢNG

Mã số thuế: 2801584103 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trung Thượng, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

UBND XÃ TRUNG THƯỢNG

Mã số thuế: 2801847391 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung Thượng, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802454587 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Anh
Địa chỉ: Bản Bách, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LƯƠNG MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2802539223 - Đại diện pháp luật: Lương Xuân Trường
Địa chỉ: Bản Ngàm, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐỨC HÙNG QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802790349 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Hùng
Địa chỉ: Bản Bách, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802790356 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: Bản Bách, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP HẢI SƠN

Mã số thuế: 2802804168 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Duy
Địa chỉ: Bản Ngàm, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN MIỀN NÚI

Mã số thuế: 2802804739 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Đại
Địa chỉ: Km 26, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DU LỊCH KHÁNH DUY

Mã số thuế: 2802821928 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Duy
Địa chỉ: Bản Ngàm, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon