Doanh nghiệp tại Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TM & XD MINH THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2802953360 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Thủ Phú, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HẢO HIỀN

Mã số thuế: 2802953106 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Kênh Lâm, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NAM SẦM SƠN

Mã số thuế: 2802947568 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Thủ Phú, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN QUẢNG ĐẠI

Mã số thuế: 2800702629 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiệu
Giấy phép số: 22
Địa chỉ: Xã Quảng Đại, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO NAM PHONG

Mã số thuế: 2802412202 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Thủ Phú, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DAC

Mã số thuế: 2802838833 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Cường
Địa chỉ: Thôn Thủ Phú, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM ĐẠI HÙNG

Mã số thuế: 2802582010 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Thoan
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHÒNG TÂM

Mã số thuế: 2802874581 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Phòng
Địa chỉ: Thôn Hòa Đông, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHƯỢNG THANH

Mã số thuế: 2802473773 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX & TM THANH HỒNG

Mã số thuế: 2802492984 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thanh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ THOẠI HƯƠNG

Mã số thuế: 2802800660 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thoại
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TIẾP HỒNG

Mã số thuế: 2802808719 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiếp
Địa chỉ: Thôn Thủ Phú, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN HUY HẢI

Mã số thuế: 2802808726 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hải
Địa chỉ: Thôn Hòa Đông, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÁ LẠNH VÀ DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ VINH QUANG

Mã số thuế: 2802817093 - Đại diện pháp luật: Viên Đình Vinh
Địa chỉ: Thôn Thủ Phú, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT QUANG

Mã số thuế: 2802833458 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Thủ Phú, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP AN PHÚ

Mã số thuế: 2802838713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Thủ Phú, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIỆU LAM

Mã số thuế: 2802843512 - Đại diện pháp luật: Viên Đình Thiệu
Địa chỉ: Thôn Phú Xá, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG QUẢNG ĐẠI

Mã số thuế: 2802844957 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phó Hà
Giám đốc công ty: Phạm Văn Ba
Địa chỉ: Thôn Huệ Nghiêm, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI CÁT LỢI

Mã số thuế: 2802854578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: thôn Hòa Đông, Xã Quảng Đại, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon