Doanh nghiệp tại Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HOÀNG GIA MOBILE

Mã số thuế: 2802474858 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Quyết
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHÁNH VY LEATHER

Mã số thuế: 2802484951 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quý
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Quý, Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2802526898 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Huy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG VĂN

Mã số thuế: 2802538170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Văn
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH 2TV PHƯƠNG TUẤN

Mã số thuế: 2802767068 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI DŨNG THÚY

Mã số thuế: 2802812761 - Đại diện pháp luật: Lê Vạn Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Vạn Dũng, thôn 7, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI CHỨC LƯU

Mã số thuế: 2802812754 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chức
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Chức, thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI THỨ BÌNH

Mã số thuế: 2802812779 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thứ
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Thứ, thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM VÀ DV ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2802842276 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thạnh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV PHƯƠNG TÚ TƯỜNG

Mã số thuế: 2802855701 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV TTA

Mã số thuế: 2802855902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Toàn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẦM SƠN

Mã số thuế: 2802878829 - Đại diện pháp luật: Hà Đăng Tài
Địa chỉ: Đường Trục Xã, Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV-TM TÍNH THƯƠNG

Mã số thuế: 2802867337 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Tính
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH - HTH

Mã số thuế: 2802867270 - Đại diện pháp luật: Lê Vạn Hà
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD DV-TM VŨ TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802867231 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Trường
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2802867217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Ngân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon