Doanh nghiệp tại Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH TM SX VÀ DV TÂN LONG

Mã số thuế: 2803011475 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nguyên
Địa chỉ: Khu liền kề, Khu đô thị Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SX TM HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2803011436 - Đại diện pháp luật: La Thị Hiếu
Địa chỉ: Khu đô thị Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TỪ XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN DND BÌNH AN

Mã số thuế: 2803010785 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy; Nguyễn Danh Nam
Địa chỉ: Phố Phượng Đình 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HUYÊN VÂN

Mã số thuế: 2803009204 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: SN 209A Phố Nghĩa Sơn 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DLTH XUÂN LỰC

Mã số thuế: 2802986197 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Lực
Địa chỉ: Phố 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DLTH HẠNH HÀ

Mã số thuế: 2802986905 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hạnh
Địa chỉ: Phố 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DLTH CHUNG NGA

Mã số thuế: 2802987225 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chung
Địa chỉ: Phố 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VINACONT

Mã số thuế: 2802980766 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: Số 40A, Phố Nghĩa Sơn 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XDTH NGÂN ANH

Mã số thuế: 2802972236 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Dũng
Địa chỉ: Phố 5, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XDVT THẢO ANH

Mã số thuế: 2802971458 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thảo
Địa chỉ: Phố Nghĩa Sơn 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XDVT DŨNG BẮC

Mã số thuế: 2802971585 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Dũng
Địa chỉ: Phố Nghĩa Sơn 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XDTH HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2802971056 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Huy
Địa chỉ: Phố Thành Khang, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XDTH HÒA TÚ

Mã số thuế: 2802970373 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hòa
Địa chỉ: Phố 5, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XDTH THÙY MAI

Mã số thuế: 2802970567 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy
Địa chỉ: Phố 4, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM HỒNG HÀ AN

Mã số thuế: 2802970052 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Phố 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM TÂN AN

Mã số thuế: 2802970140 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tân
Địa chỉ: Phố 3, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XDTH ĐỒNG HÀ

Mã số thuế: 2802970133 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng
Địa chỉ: Phố 4, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM THANH NAM

Mã số thuế: 2802970084 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh
Địa chỉ: Phố 2, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM THẢO NA

Mã số thuế: 2802969836 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thảo
Địa chỉ: Phố 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRE VIỆT - THANH HÓA

Mã số thuế: 2802964838 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN QUÁN KHẮC
Địa chỉ: Lô ki ốt số 7 - dãy số 4 khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon