Doanh nghiệp tại Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH KHÁNH SƠN JP

Mã số thuế: 2802271417 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quang
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DUNG NGUYỄN

Mã số thuế: 2802562430 - Đại diện pháp luật: Nhuyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUY DUẨN

Mã số thuế: 2802562582 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Duẩn
Địa chỉ: Thôn Tân Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LẠI VĂN NAM

Mã số thuế: 2802562864 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Nam
Địa chỉ: Xóm Dân, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP PHI HÙNG

Mã số thuế: 2802569468 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Bảo
Địa chỉ: Xóm Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HUY KHÁNH ĐS

Mã số thuế: 2801993924 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phương
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thế Phương, Xóm Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HIỆP

Mã số thuế: 2802298289 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc
Giám đốc công ty: Trịnh Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HUYỀN GIA BẢO

Mã số thuế: 2802480241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàn
Địa chỉ: Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ SƠN QUÝ

Mã số thuế: 2802399978 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI THANH HÓA

Mã số thuế: 2802622418 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Tân Tự, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HTDC

Mã số thuế: 2802455171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VŨ MẠNH CƯỜNG Đ.T

Mã số thuế: 2802501607 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV TM LÊ QUÂN Đ.T

Mã số thuế: 2802501276 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Quân
Địa chỉ: Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV - TM DUNG NGUYỄN Đ.T

Mã số thuế: 2802501357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV TM ĐÌNH PHƯƠNG Đ.T

Mã số thuế: 2802501325 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV TM LÝ NGUYỄN Đ.T

Mã số thuế: 2802501364 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH TUẤN Đ.T

Mã số thuế: 2802501501 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV - TM LÊ MAI Đ.T

Mã số thuế: 2802501526 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH CHÍNH Đ.H

Mã số thuế: 2802501533 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Chính
Địa chỉ: Thôn Tân Tự, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TUẤN NGUYỄN Đ.T

Mã số thuế: 2802501558 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon