Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LÊ VINH

Mã số thuế: 2803023135 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2803010739 - Đại diện pháp luật: TỪ VĂN TIẾN
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THANH HOA CITY

Mã số thuế: 2802998241 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Dũng
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÌNH HOÀ

Mã số thuế: 2802985281 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Hoà
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỮU QUYẾT

Mã số thuế: 2802982604 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Quyết
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM TÌNH HỒNG

Mã số thuế: 2802982587 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Tình
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÀNH VĂN

Mã số thuế: 2802982234 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÔN TRỌNG

Mã số thuế: 2802982548 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tôn Trọng
Địa chỉ: Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐÌNH TÙNG

Mã số thuế: 2802982153 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Tùng
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HIÊN CHUNG

Mã số thuế: 2802982227 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiên
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HUY MẠNH SPORTS

Mã số thuế: 2802982026 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Mạnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH THUỶ SINH

Mã số thuế: 2802981801 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DVTM THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 2802980759 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NAVY THÀNH TRANG

Mã số thuế: 2802957559 - Đại diện pháp luật: Cao Tất Thành
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐTXD TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2802805531 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SƠN HÀ

Mã số thuế: 2802560916 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Dũng
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2802663238 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 2802663213 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Son
Địa chỉ: Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DUNG HOÀ

Mã số thuế: 2802944091 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SÂM THUỲ

Mã số thuế: 2802943884 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Sâm
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon