Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NAM ANH

Mã số thuế: 2802406833 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Nam
Địa chỉ: Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC LÂM

Mã số thuế: 2802497326 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Huy
Địa chỉ: Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI LOAN

Mã số thuế: 2802497319 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Thái
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG MINH TIẾN

Mã số thuế: 2802498129 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TUẤN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802498143 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI MẠNH DŨNG 36

Mã số thuế: 2802747713 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Dũng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG THIỆN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802749485 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thiện
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2802754044 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Sáu
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV MAI LINH CHI

Mã số thuế: 2802547383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV HÒA THẮNG

Mã số thuế: 2802805450 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hòe
Địa chỉ: Thôn Quang Hải, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV VĂN MINH

Mã số thuế: 2802805651 - Đại diện pháp luật: Lê Công Văn
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VINH QUANG

Mã số thuế: 2802805764 - Đại diện pháp luật: Lê Duy Đào
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI TIẾN HIỀN

Mã số thuế: 2802839354 - Đại diện pháp luật: Từ Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TMDV THANH TOÀN

Mã số thuế: 2802839347 - Đại diện pháp luật: Đoàn Khắc Trông
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI GÀ HOẰNG ĐẠI

Mã số thuế: 2802843199 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP XANH ĐÀ LẠT - HOẰNG ĐẠI

Mã số thuế: 2802843216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH TH

Mã số thuế: 2802885382 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Hùng
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MAI THƠM

Mã số thuế: 2802896659 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ THƠM
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN KHOA

Mã số thuế: 2802896673 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN KHOA
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THẾ BIỂN

Mã số thuế: 2802896666 - Đại diện pháp luật: LÊ THẾ BIỂN
Địa chỉ: Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon