Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH MTV SX - TM VÀ DV AN LỘC

Mã số thuế: 2802282786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kha
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD & TM TÂN HOÀNG PHI

Mã số thuế: 2801968886 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phi
Địa chỉ: Lô 65, Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THỜI ĐẠI STAR

Mã số thuế: 2802399368 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN GUK IL VINA

Mã số thuế: 2802620481 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tuyền
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 4.0 CƯỜNG TRANG

Mã số thuế: 2802622584 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Lô số 23, khu A10, Khu đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TỔNG HỢP AN KHANG

Mã số thuế: 2802496925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Đội 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC NHẬT NAM

Mã số thuế: 2802428467 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Cương
Địa chỉ: Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÊ HỒNG MINH

Mã số thuế: 2802506228 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Minh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM PHƯƠNG HOÀI

Mã số thuế: 2802506193 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DŨNG TỨ

Mã số thuế: 2802506210 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Tứ
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XD MINH PHÚ HIỀN

Mã số thuế: 2802506330 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ DŨNG PHÁT

Mã số thuế: 2802633226 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FIXHOME

Mã số thuế: 2802752569 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Toàn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ MAI LINH

Mã số thuế: 2802545393 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Linh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LÚA VÀNG

Mã số thuế: 2802545322 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HỒNG HUYỀN ANH

Mã số thuế: 2802547665 - Đại diện pháp luật: Võ Hồng Thương
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG TH

Mã số thuế: 2802547658 - Đại diện pháp luật: Võ Viết Đồng
Địa chỉ: KhuA8 Lô 6.7.8.9 Khu công nghiệp Hoàng Long, thôn 1, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỢP

Mã số thuế: 2802547859 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Thanh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỌ HÙNG

Mã số thuế: 2802799493 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Hùng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP QUANG LONG

Mã số thuế: 2802799510 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tụng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Long, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon