Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH XUÂN

Mã số thuế: 2802174156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC QUANG

Mã số thuế: 2802527411 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Ngọc
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ GIANG

Mã số thuế: 2802576747 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Giang
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DUY THANH MEDIA

Mã số thuế: 2802461619 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thanh
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM BÌNH LÊ

Mã số thuế: 2802731135 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Bình
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM THUẬN PHÁT TH

Mã số thuế: 2802943299 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thuận
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH THIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 2802944454 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỆT MAI

Mã số thuế: 2802944422 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HUY KHÁNH

Mã số thuế: 2802944221 - Đại diện pháp luật: Đinh Huy Khánh
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NHẬT NGUYÊN

Mã số thuế: 2802944486 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Huế
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG NGỌC LINH

Mã số thuế: 2802944408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NHÂN DUYÊN

Mã số thuế: 2802944172 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 2802944165 - Đại diện pháp luật: Lưu Đình Nguyên
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA DINH

Mã số thuế: 2801968759 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Dinh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KIM CHUNG

Mã số thuế: 2802573295 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV HIẾU THẢO

Mã số thuế: 2802573270 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH CHIẾN

Mã số thuế: 2802573496 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Chiến
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SỸ NĂM

Mã số thuế: 2802575581 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Năm
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG GIA BẢO

Mã số thuế: 2802476125 - Đại diện pháp luật: Trương Cao Thương
Địa chỉ: Đội 7, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ DOANH ĐẠT

Mã số thuế: 2802477979 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quý
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon