Doanh nghiệp tại Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH DVTM HUY LINH

Mã số thuế: 2802971497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐÌNH BA TH

Mã số thuế: 2802971472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Ba
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ HỒNG VÂN

Mã số thuế: 2802971627 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỮU QUYỀN

Mã số thuế: 2802971465 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quyền
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN TUẤN HÀ

Mã số thuế: 2802971257 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hà
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HỒNG TRUNG

Mã số thuế: 2802971190 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Trung
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG HÀ ANH

Mã số thuế: 2802971095 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH AUTO VÂN NHI

Mã số thuế: 2802971088 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH XUÂN

Mã số thuế: 2802174156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC QUANG

Mã số thuế: 2802527411 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Ngọc
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ GIANG

Mã số thuế: 2802576747 - Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Giang
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DUY THANH MEDIA

Mã số thuế: 2802461619 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thanh
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM BÌNH LÊ

Mã số thuế: 2802731135 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Bình
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DVTM THUẬN PHÁT TH

Mã số thuế: 2802943299 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thuận
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH THIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 2802944454 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỆT MAI

Mã số thuế: 2802944422 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HUY KHÁNH

Mã số thuế: 2802944221 - Đại diện pháp luật: Đinh Huy Khánh
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NHẬT NGUYÊN

Mã số thuế: 2802944486 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Huế
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG NGỌC LINH

Mã số thuế: 2802944408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NHÂN DUYÊN

Mã số thuế: 2802944172 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon