Doanh nghiệp tại Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH KITKAT

Mã số thuế: 2802551100 - Đại diện pháp luật: Đàm Thùy Dung
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DV - THƯƠNG MẠI CẦM ĐỒ MINH ANH

Mã số thuế: 2802426237 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV BẮC TRANG

Mã số thuế: 2802575616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Bắc
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV HÀ MINH

Mã số thuế: 2802578342 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV THANH LANH

Mã số thuế: 2802578159 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lanh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV HỒNG HOA

Mã số thuế: 2802578328 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn 01, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV QUANG LÊ

Mã số thuế: 2802581585 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quang
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN HOÀNG NAM

Mã số thuế: 2802581909 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Nam
Địa chỉ: Đội 7, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐÔNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2801673748 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Thuận
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2802461471 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Thịnh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 2802660413 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Phú
Địa chỉ: Thôn 17, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: 2802663291 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV TRUNG HOÀNG

Mã số thuế: 2802663252 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Trung
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NAM PHÁT

Mã số thuế: 2802275147 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT RAU AN TOÀN ĐỨC CHINH

Mã số thuế: 2802568150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chinh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TM & DV NGUYÊN ÁNH

Mã số thuế: 2802568344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Giáp
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY CP ĐT VÀ TM MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2802285988 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Sơn
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG QUÝ

Mã số thuế: 2802571040 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2802452276 - Đại diện pháp luật: Đoàn Như Tôn
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TÀU THỦY HÙNG QUÂN

Mã số thuế: 2802429693 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quân
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Xem thêm
Administratoricon