Doanh nghiệp tại Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SINH THÁI HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 1201634086 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Nương
Địa chỉ: Thửa 2249 ấp Tân Xuân, Xã Tân Phú, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG AN

Mã số thuế: 1201634054 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Hoàng
Địa chỉ: Ấp Cả Thu 1, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN PHÚC

Mã số thuế: 1200303074 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuấn
Địa chỉ: ấp Bãi Bùn, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

UBND XÃ PHÚ THẠNH

Mã số thuế: 1200338824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TÂN NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 1200653985 - Đại diện pháp luật: Đồng Thanh Sử
Địa chỉ: Trục lộ 877B, ấp Kinh Nhiếm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY LINH

Mã số thuế: 1200442039 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Phụng
Địa chỉ: ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1200727027 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1200736800 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1200742071 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Kinh Nhiếm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1200778504 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1200778462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1200778568 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

HỘI CHỬ THẬP ĐỎ

Mã số thuế: 1200778543 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Thạnh - Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN

Mã số thuế: 1200778455 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 1200778448 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 1200778494 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Thạnh - Huyện Tân Phú Đông - Tiền Giang, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

THANH TRA HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1200778529 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

PHÒNG TƯ PHÁP TÂN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 1200778511 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Mã số thuế: 1200778536 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 1200788968 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bà Lắm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG ĐỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN XÁ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÀNH LỢI

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐỨC THIỆN

CÔNG TY TNHH HUỲNH NGUYỄN CONSTRUCTION

CÔNG TY TNHH YẾN PHƯỢNG TIỀN GIANG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TIỀN GIANG

CÔNG TY TNHH AQUARIUS NEW DELHI INDIA

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Y DƯỢC VẬN TẢI KHÁCH MỸ THO

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VĨNH ĐỨC- TIỀN GIANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BẦU TRỜI VIỆT

HỢP TÁC XÃ HƯNG THÀNH TIỀN GIANG

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG TRÚC PHƯƠNG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TỈNH TIỀN GIANG"(BQLDA VILG)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN KHANG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG KHÁ SỐ 6

CÔNG TY TNHH MTV TM DV NÔNG HOÀNG GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI SOUTH EAST

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TMDV TRẦN THÀNH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DÂN PHƯỚC

TRUNG TÂM BẢO TRỢ TÌNH THƯƠNG THIỆN TÂM

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC XUYẾN

CÔNG TY TNHH THANH THY TIỀN GIANG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV SX TM DV THÚ Y ĐẮC PHƯƠNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THIỆN TG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA THÀNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TIẾP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH TV ĐT XD HUY DANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH VŨ KÊNH TÂY

Administratoricon