Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

UBND XÃ MỸ PHƯỚC

Mã số thuế: 1200338165 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mỹ Phước, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1200338207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

TRUNG TÂM Y TẾ TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1200338253 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1200870919 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1200959074 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CÔNG AN HUYỆN TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1201009741 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC

Mã số thuế: 1201437514 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Mỹ Trường, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TÂM NHỰT PHÁT

Mã số thuế: 1201501706 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AGRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 1201505605 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hồ Khánh Thy
Địa chỉ: ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon