Doanh nghiệp tại Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO IN SÁNG TẠO

Mã số thuế: 2100672425 - Đại diện pháp luật: Trương Trường Huy
Địa chỉ: Số 93 đường Trần Thành Đại, khóm Mỹ Cẩm A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHƯỚC HÙNG

Mã số thuế: 2100672337 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng Nhã
Địa chỉ: ấp Bờ Kinh 1, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC KHANG

Mã số thuế: 2100671132 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hồng Khanh
Địa chỉ: Khóm Mỹ Cẩm A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THUẬN PHÁT TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100669461 - Đại diện pháp luật: Từ Khánh
Địa chỉ: Ấp Mỹ Quí – Bào Bèo, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TOÀN AN TV

Mã số thuế: 2100668806 - Đại diện pháp luật: Tô Quốc Toàn
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CTY TNHH HUYỀN QUÝ

Mã số thuế: 2100381338 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Trường
Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM-SX DÂN TIẾN

Mã số thuế: 2100402080 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Thanh
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH GIANG

Mã số thuế: 2100148927 - Đại diện pháp luật: Đường Minh Chủng
Giám đốc công ty: Bùi Thị Dũng
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HUYỆN CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100385903 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 2100386664 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100387241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ TIẾP

Mã số thuế: 2100244878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tiếp
Địa chỉ: Số 32A-38A khóm Minh Thuận B, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU DANH

Mã số thuế: 2100236531 - Đại diện pháp luật: Mã Hữu Danh
Địa chỉ: Số 20B, Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100224007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Giấy phép số: TVI-149
Địa chỉ: khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

UBND XÃ MỸ HOÀ H.CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100223959 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Hà
Giấy phép số: TVI-144
Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

UBND XÃ THẠNH HÒA SƠN H.CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100223902 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phước
Giấy phép số: TVI-140
Địa chỉ: ấp Lạc thạnh a, xã THS, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

UBND THỊ TRẤN CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100223846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Anh
Giấy phép số: TVI-134
Địa chỉ: TT Cầu Ngang, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ VINH KIM

Mã số thuế: 2100189225 - Đại diện pháp luật: Cao Vân Thiên
Giấy phép số: 5807000012
Địa chỉ: ấp chà và, xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH ĐỒ DA NHỰT LONG

Mã số thuế: 2100668235 - Đại diện pháp luật: Lý Minh Hoàng
Địa chỉ: ấp Là Ca A, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

VP ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100312398 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon