Doanh nghiệp tại Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TOÀN AN TV

Mã số thuế: 2100668806 - Đại diện pháp luật: Tô Quốc Toàn
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CTY TNHH HUYỀN QUÝ

Mã số thuế: 2100381338 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Trường
Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD-TM-SX DÂN TIẾN

Mã số thuế: 2100402080 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Thanh
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH GIANG

Mã số thuế: 2100148927 - Đại diện pháp luật: Đường Minh Chủng
Giám đốc công ty: Bùi Thị Dũng
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HUYỆN CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100385903 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 2100386664 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100387241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ TIẾP

Mã số thuế: 2100244878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tiếp
Địa chỉ: Số 32A-38A khóm Minh Thuận B, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU DANH

Mã số thuế: 2100236531 - Đại diện pháp luật: Mã Hữu Danh
Địa chỉ: Số 20B, Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100224007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Giấy phép số: TVI-149
Địa chỉ: khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

UBND XÃ MỸ HOÀ H.CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100223959 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Hà
Giấy phép số: TVI-144
Địa chỉ: ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

UBND XÃ THẠNH HÒA SƠN H.CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100223902 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phước
Giấy phép số: TVI-140
Địa chỉ: ấp Lạc thạnh a, xã THS, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

UBND THỊ TRẤN CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100223846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Anh
Giấy phép số: TVI-134
Địa chỉ: TT Cầu Ngang, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ VINH KIM

Mã số thuế: 2100189225 - Đại diện pháp luật: Cao Vân Thiên
Giấy phép số: 5807000012
Địa chỉ: ấp chà và, xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH ĐỒ DA NHỰT LONG

Mã số thuế: 2100668235 - Đại diện pháp luật: Lý Minh Hoàng
Địa chỉ: ấp Là Ca A, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

VP ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT CẦU NGANG

Mã số thuế: 2100312398 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH 2 TV SƠN THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 2100660003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: ấp Nhứt B, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH THANH NGỌC TV

Mã số thuế: 2100664720 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Ngọc
Địa chỉ: Ấp Mai Hương, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

DNTN XĂNG DẦU QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 2100667658 - Đại diện pháp luật: Tạ Anh Dũng
Địa chỉ: Ấp Ba, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH HOÀNG TÂM TV

Mã số thuế: 2100667697 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tòng
Địa chỉ: khóm Mỹ Cẩm A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon