Doanh nghiệp tại Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐẠT

Mã số thuế: 2100660451 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Cúc
Địa chỉ: Số 07, Ấp Trà Kha, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH SX - TM- DV KIM TUẤN NGỌC

Mã số thuế: 2100659590 - Đại diện pháp luật: Kim Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Khóm 3, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT NEW EDUCATION

Mã số thuế: 2100659576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Huỳnh
Địa chỉ: Số 60, Khóm 5, Thị Trấn Định An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 2100191030 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: K7, TT Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

UỶ BAN NHÂN HUYỆN TRÀ CÚ

Mã số thuế: 2100191087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRÀ CÚ

Mã số thuế: 2100191390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUỲNH HÀ

Mã số thuế: 2100243962 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Bằng
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÍ THỊNH

Mã số thuế: 2100266085 - Đại diện pháp luật: Lai Chí Dũng
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÂN TÂN PHÁT

Mã số thuế: 2100284990 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Thiết
Địa chỉ: Số 338, Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH SƠN

Mã số thuế: 2100136375 - Đại diện pháp luật: Lai Thị Mỹ
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUNG HIẾU

Mã số thuế: 2100355137 - Đại diện pháp luật: Tăng Thành Bé Ba
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

ĐÀI TRUYỀN THANH TRÀ CÚ

Mã số thuế: 2100386350 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 5, Thị Trấn Trà cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 2100386417 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Danh
Địa chỉ: Khóm 7 - Thị trấn Trà cú, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Mã số thuế: 2100386431 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

THANH TRA HUYỆN

Mã số thuế: 2100386424 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ

Mã số thuế: 2100387548 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TRÀ CÚ

Mã số thuế: 2100387604 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN TRÀ CÚ

Mã số thuế: 2100387643 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ

Mã số thuế: 2100387629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trà cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TRÀ CÚ

Mã số thuế: 2100387650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

Xem thêm
Administratoricon