Doanh nghiệp tại Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH QUÂN

Mã số thuế: 2100379378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Út
Địa chỉ: ấp 30/4, xã Long Toàn, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN ÚT

Mã số thuế: 2100557091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Út
Địa chỉ: khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN KHANH

Mã số thuế: 2100397105 - Đại diện pháp luật: Dương Chí Đời
Địa chỉ: Khóm 30/4, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC TÀI LỢI

Mã số thuế: 2100527160 - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Bình
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC PHƯỚC LỢI

Mã số thuế: 2100560129 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Phương
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LƯU THANH SANG

Mã số thuế: 2100410571 - Đại diện pháp luật: Lưu Thanh Sang
Địa chỉ: khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

HTX XÂY DỰNG LONG HỮU

Mã số thuế: 2100292092 - Đại diện pháp luật: Trần Đắc Quang
Giấy phép số: 5807H00002
Địa chỉ: khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG - XÂY DỰNG LONG HẢI

Mã số thuế: 2100420925 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Liễu
Giám đốc công ty: Trần Hải Đăng
Địa chỉ: Số 502, QL 53, Khóm 2, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2

Mã số thuế: 2100595964 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: khóm 2, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT LỢI

Mã số thuế: 2100238056 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám
Địa chỉ: Khóm 30/4, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TUẤN CƯỜNG

Mã số thuế: 2100345682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Dũng
Địa chỉ: khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM QUANG

Mã số thuế: 2100341889 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Ngọc Nhung
Địa chỉ: khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN CẢNH

Mã số thuế: 2100340525 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Xuân Cảnh
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÚ BÌNH MINH

Mã số thuế: 2100606253 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Tú
Địa chỉ: Khóm Phước An, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MTV TÁM CÁ NGỰA

Mã số thuế: 2100633641 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Để
Địa chỉ: khóm 30/4, phường 2, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỀU NGHI

Mã số thuế: 2100650887 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Hùng
Địa chỉ: Khóm 2, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TÂM

Mã số thuế: 2100362705 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tâm
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THANH TÂN

Mã số thuế: 2100359283 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Bé
Địa chỉ: Khóm Phước Bình, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG QUỐC

Mã số thuế: 2100308507 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tám
Địa chỉ: Số 45, Quốc Lộ 53, Khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - XÂY DỰNG THANH TÂM

Mã số thuế: 2100576143 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Tâm
Địa chỉ: khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon