Doanh nghiệp tại Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH DV TM XÂY DỰNG MAXHOME THÁI ANH

Mã số thuế: 5000892341 - Đại diện pháp luật: Hứa Viết Thái
Địa chỉ: Số nhà 98 tổ Vĩnh Bảo, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC DUNG QUANG

Mã số thuế: 5000890841 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Số nhà 30, tổ Vĩnh Tài, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN THỊNH PHÁT TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000889892 - Đại diện pháp luật: Quân Văn Thức
Địa chỉ: Số nhà 154, tổ Vĩnh Khang, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN HẢI TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000235152 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lợi, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SAO PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 5000884069 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hiếu
Địa chỉ: Số nhà 156, tổ Vĩnh Khang, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM TRIỆU

Mã số thuế: 5000879615 - Đại diện pháp luật: Triệu Tiến Lâm
Địa chỉ: Số nhà 3, Tổ dân phố Vĩnh Quý, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP CHIÊM HÓA

Mã số thuế: 5000128640 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ Luộc 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

UBND THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Mã số thuế: 5000169929 - Đại diện pháp luật: Hà Kim Quốc Sỹ
Địa chỉ: Tổ A1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HẠT QUẢN LÝ GIAO THÔNG CHIÊM HOÁ

Mã số thuế: 5000170339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng
Địa chỉ: Tổ Trung Tâm 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH NHÃ

Mã số thuế: 5000194040 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Nhã
Địa chỉ: Tổ 11/9, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG VÂN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000202654 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Tổ Phố Mới 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÔNG GÂM

Mã số thuế: 5000207589 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Kết
Địa chỉ: Tổ Luộc 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HÀ

Mã số thuế: 5000211271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Tổ phố Mới 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN PHÚ TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000215879 - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Toàn
Địa chỉ: Tổ Trung Tâm 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHAI HOA

Mã số thuế: 5000217202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khai
Địa chỉ: Tổ Trung Tâm 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HIỆP TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000221054 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Oánh
Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lợi, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000224305 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Chung
Địa chỉ: Phố Mới II, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN ĐÔNG

Mã số thuế: 5000225154 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Quý
Địa chỉ: Tổ Trung tâm I, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÒA KHANH

Mã số thuế: 5000226888 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Khanh
Địa chỉ: Tổ Luộc 4, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHIÊM HOÁ

Mã số thuế: 5000228395 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung Tâm I, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon