Doanh nghiệp tại Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

UBND XÃ HÙNG MỸ

Mã số thuế: 5000228275 - Đại diện pháp luật: Chu Quang Thái
Địa chỉ: Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÙNG MỸ

Mã số thuế: 5000228490 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ II HÙNG MỸ

Mã số thuế: 5000228589 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Rõm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HÙNG MỸ

Mã số thuế: 5000228758 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thôn Dõm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SỐ 1 HÙNG MỸ

Mã số thuế: 5000229198 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

TRƯỜNG MẦN NON HÙNG MỸ

Mã số thuế: 5000453658 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG NGHIỆP ĐỨC THĂNG

Mã số thuế: 5000549751 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Thăng
Địa chỉ: Thôn Ngầu II, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HÙNG MỸ

Mã số thuế: 5000816196 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Vận
Địa chỉ: Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

HTX NÔNG LÂM NGHIỆP & DỊCH VỤ THÀNH CÔNG XÃ HÙNG MỸ

Mã số thuế: 5000863559 - Đại diện pháp luật: Lương Hải Tuyên
Địa chỉ: thôn Đình, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon